部分生僻字列表
生僻字 部首 读音
Ben1
Biao1
Biao1
Chong2
Cu1
Cui4
Miao3
Pa2
Yan3
Yao2
Xuan1
Hui3
Xuan3
Ying1
Han2
Wei1
Sheng2
Wei3
Wei1
Yi4
Kun1
Yan3
Ying1
Shen1
Jing3
Han2
Wei3
Sheng1
Rong2
Tian4
Cheng1
Gou3
Pi2
Chang4
Yang2
Kun1
Ying1
Ya4
Xu1
Yan2
Man4
Nan4
Huan2
Xiao1
Chong1
Hui4
He2
He4
Xu3
Xuan1
Xu4
Fang3
Xi1
Xuan1
Yu4
Xuan4
Zhe2
Han2
Yang2
Nan2
Ying4
Sheng4
Yi4
Sheng4
Qing2
Qing2
Sheng3
Qing4
Han2
Shi2
Qian1
Yun2
Sheng1
Ying2
Mi4
Wu4
Sheng1
Sheng1
Sheng4
Yi1
广 Xiu1
Xie2
Xin1
Que4
Shen1
Ao4
Wu1
Tong2
Jie2
Tao1
Ying1
Qin1
Ning2
Ning2
Qing1
Xiao1
Su1
You2
Xiao3
Kun1
Qing4
Liu2
Yang2
Jing4
Zhi4
Jing4
Zhe2
Chen1
Shen1
Xian3
Yao2